AMiBA: Sunyaev-zel'dovich effect-derived properties and scaling relations of massive galaxy clusters

Yu Wei Liao*, Jiun Huei Proty Wu, Paul T P Ho, Chih Wei Locutus Huang, Patrick M. Koch, Kai Yang Lin, Guo Chin Liu, Sandor M. Molnar, Hiroaki Nishioka, Keiichi Umetsu, Fu Cheng Wang, Pablo Altamirano, Mark Birkinshaw, Chia Hao Chang, Shu Hao Chang, Su Wei Chang, Ming Tang Chen, Tzihong Chiueh, Chih Chiang Han, Yau De HuangYuh Jing Hwang, Homin Jiang, Michael Kesteven, Derek Y. Kubo, Chao Te Li, Pierre Martin-Cocher, Peter Oshiro, Philippe Raffin, Tashun Wei, Warwick Wilson

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'AMiBA: Sunyaev-zel'dovich effect-derived properties and scaling relations of massive galaxy clusters'. Together they form a unique fingerprint.

Physics