Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Translated title of the contribution: Damages for Non-Pecuniary Loss Caused by a Breach of Contract

Research output: Book/ReportAuthored book

Translated title of the contributionDamages for Non-Pecuniary Loss Caused by a Breach of Contract
Original languageOther
PublisherVerlag C.H. Beck
Number of pages235
Publication statusPublished - 2018

Cite this