Entries on Arbuzov, Borovsky, Bulgakov, Demidova, Derevo, Dodin, Efremov, Efros, Erdman, Fokin, Galich, Galin, Gelman, Ginkas, Gubenko, Kazantse, Knebel, Koliada, Kurochkin, Lyubimov, Menshikov, Nekrosius, Petrushevskaya, Ptushkina, Radzinsky, Razumovskaya, Roshchin, Rozov, Sadur, Shatrov, Shipenko, Slavkin, Sovremennik Theatre, Tabakov, Taganka Theatre, Tovstonogov, Vampilov, Vasiliev, Viktiuk, Volodin, Vysotsky, Zakharov

B Beumers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in a book

Translated title of the contributionEntries on Arbuzov, Borovsky, Bulgakov, Demidova, Derevo, Dodin, Efremov, Efros, Erdman, Fokin, Galich, Galin, Gelman, Ginkas, Gubenko, Kazantse, Knebel, Koliada, Kurochkin, Lyubimov, Menshikov, Nekrosius, Petrushevskaya, Ptushkina, Radzinsky, Razumovskaya, Roshchin, Rozov, Sadur, Shatrov, Shipenko, Slavkin, Sovremennik Theatre, Tabakov, Taganka Theatre, Tovstonogov, Vampilov, Vasiliev, Viktiuk, Volodin, Vysotsky, Zakharov
Original languageEnglish
Title of host publicationOxford Encyclopedia of Theatre and Performance
EditorsDennis Kennedy
PublisherOxford University Press
ISBN (Print)0198601743
Publication statusPublished - 2003

Cite this