Guided-Mode Resonances in GaN Membrane Grating

Zheng Shi, Xumin Gao, Xin Li, Fangren Hu, Martin Lopez-Garcia, Martin J. Cryan, Hongbo Zhu, Yongjin Wang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Guided-Mode Resonances in GaN Membrane Grating'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering