High-efficiency broadband second harmonic generation in single hexagonal GaAs nanowire

Jing Wang, Ying Yu*, Yu Ming Wei, Shun Fa Liu, Juntao Li, Zhang Kai Zhou, Zhi Chuan Niu, Si Yuan Yu, Xue Hua Wang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

17 Citations (Scopus)
328 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-efficiency broadband second harmonic generation in single hexagonal GaAs nanowire'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Material Science