Metabolic profiling of alcohol consumption in 9778 young adults

Peter Würtz, Sarah Cook, Qin Wang, Mika Tiainen, Tuulia Tynkkynen, Antti J Kangas, Pasi Soininen, Jaana Laitinen, Jorma Viikari, Mika Kähönen, Terho Lehtimäki, Markus Perola, Stefan Blankenberg, Tanja Zeller, Satu Männistö, Veikko Salomaa, Marjo-Riitta Järvelin, Olli T Raitakari, Mika Ala-Korpela, David A Leon

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

49 Citations (Scopus)
185 Downloads (Pure)

Search results