Structural Design of Conjugated Poly (ferrocene‐phenanthroline) for Photocatalytic Hydrogen Evolution from Water

shu-ping luo, Xiao-Jing Wang, Hao Chen, Zhe-Jian Yu, Wen-Ya Lou, Liang Min Xia, Bai-Yang Lou, Xue-Fen Liu, Peng Kang, Alastair Lennox, Qing-An Wu

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

118 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Structural Design of Conjugated Poly (ferrocene‐phenanthroline) for Photocatalytic Hydrogen Evolution from Water'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds