Wordt oorlog geprivatiseerd? Het inzetten van particuliere militaire bedrijven in Irak in het licht van internationaal recht en de rechten van de mens (Is War Being Privatised? The deployment of private military companies in Iraq under international and human rights law)

A Hallo de Wolf

Research output: Contribution to journalArticle (Academic Journal)peer-review

Translated title of the contributionWordt oorlog geprivatiseerd? Het inzetten van particuliere militaire bedrijven in Irak in het licht van internationaal recht en de rechten van de mens (Is War Being Privatised? The deployment of private military companies in Iraq under international and human rights law)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1687 - 1695
JournalNederlands Juristen Blad (NJB)
Volume79
Publication statusPublished - 2004

Cite this